Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Děkujeme. Více informací
Můj svět - moje energie - LEDEN 2016
I v lednu umíme dodat výhodnější energii

Aktuality

Stížnost na nezákonný postup při ukončení smluvního vztahu


02.09.2014

Společnost Europe Easy Energy pravidelně informuje zákazníky a širokou veřejnost o novinkách z oblasti energetiky, proto aktuálně přinášíme další zprávu, tentokrát stížnost týkající se nezákonného postupu společnosti E.ON při ukončení smluvního vztahu.

 

Autorem stížnosti, která byla publikována na serveru www.vasestiznosti.cz dne 22. 8.2014, je pan Radim G. Platformu www.vasestiznosti.cz vybudovalo a službu mimosoudního řešení sporů na ní provozuje sdružení dTest.

 

„Společnost E.ON Česká republika, s. r. o., poskytuje zákazníkům nepravdivé údaje o jejich právech a povinnostech, čímž je zcela záměrně uvádí v omyl. Současně zákazníkům nelegálním způsobem brání v možnosti změny dodavatele služeb.

 

Konkrétním důkazem klamání spotřebitele je, dle mého přesvědčení neoprávněné zamítnutí podané výpovědi (výpověď podána prostřednictvím zplnomocněné společnosti Europe Easy Energy a.s., v květnu 2014) ze strany společnosti E.ON s odvoláním, že poslední den výpovědní lhůty připadá na neděli, a z toho důvodu je podaná výpověď neplatná. Ve věci je možné doložit písemnou korespondenci a vyjádření této společnosti.

 

Nejen, že společnost E.ON záměrně zaměňuje pravidla pro počítání času výpovědní lhůty a výpovědní doby, nýbrž současně si ve svém vyjádření protiřečí, kdy současně pojednává o výpovědní době a vzápětí se účelově odkazuje na pojem výpovědní lhůta.“

 

„Závěrem k tomuto konstatuji, že výpověď je jednostranné adresované právní jednání a ke své platnosti (perfekci) nepotřebuje její akceptaci ze strany adresáta.“

 

Celé znění stížnosti naleznete ZDE.

 

Zástupce sdružení dTest se k dané stížnosti zákazníka vyjádřil následovně:

 

„Výpověď je jednostranné právní jednání, které směřuje k ukončení smluvního vztahu. S výpovědí je většinou spojena výpovědní doba. V takovém případě smluvní vztah zaniká uplynutím výpovědní doby nezávisle na vůli druhé účastníka, pokud jsou splněny ostatní podmínky platné výpovědi.
Z povahy věci se jedná o dobu, protože právní jednání bylo již učiněno a nyní se nevyžaduje od účastníka žádný aktivní postup. Uplynutím samotné doby vztah zaniká.
Lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. Konec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty nebo doby na poslední den měsíce.
Za rozhodnou skutečnost je v tomto případě považován poslední den v měsíci, ve kterém je podána výpověď, protože tento den je posledním dnem pro podání výpovědi. Pokud byla výpověď podána v květnu tohoto roku, rozhodným dnem je 31.5. V souladu s pravidly počítání času uplyne výpovědní doba ke dni 31.8. ve 23:59.“