Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Děkujeme. Více informací
Můj svět - moje energie - LEDEN 2016
I v lednu umíme dodat výhodnější energii

Kampaně

SAMOLEPKA NA SCHRÁNKU = ODMĚNA 300 Kč!
AKCE PRODLOUŽENA DO 31.12.2014!

Vylepte na svou schránku samolepku „Odebírám elektřinu od Europe Easy Energy“ nebo samolepku „Odebírám zemní plyn od Europe Easy Energy“, zašlete nám fotografie a získáte odměnu 300 Kč.

Poskytovatel:

Poskytovatelem odměny je společnost Europe Easy Energy a.s. se sídlem v Praze - Nusle, Hvězdova 1716/2b, 140 77, IČ: 28603001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, číslo vložky 15893 (dále jen „Poskytovatel“).

Účastníci:

Odměna je určena pro stávající zákazníky společnosti Europe Easy Energy a.s., kteří mohou být z kategorie domácnosti nebo podnikatelé. Odměna je tedy určena nejen pro fyzické osoby - domácnosti, ale i právnické osoby – podnikatelé ve smyslu § 2 odst. 2 Obchodního zákoníku a dále ostatní právnické osoby ve smyslu § 18 Občanského zákoníku.

Podmínky získání odměny:

Odměna bude poskytnuta všem stávajícím zákazníkům společnosti Europe Easy Energy a.s, kteří mají s touto společností uzavřenou Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny anebo Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu a v době konání akce již dochází k reálnému odběru komodity (tj. smlouva je účinná).

Nárok na odměnu má zákazník, který v době konání akce vylepí na svojí poštovní schránku samolepku: „Odebírám elektřinu od Europe Easy Energy“ nebo samolepku „Odebírám zemní plyn od Europe Easy Energy“, případně oboje.

Odměnu získá ten zákazník, který zašle fotografii takto označené poštovní schránky (na které bude viditelný kromě samolepky i název (jméno) zákazníka) na adresu customers@3-e.cz. Do předmětu e-mailu je nutné uvést jména a příjmení (název) zákazníka, včetně data narození (IČ).

Samolepku obdrží noví zákazníci spolu se smlouvou o sdružených službách a stávající zákazníci ji mohou získat v době konání akce v obchodních kancelářích poskytovatele. (adresy a otevírací doby obchodních kanceláří naleznete na www.3-e.cz)

Odměna bude poskytnuta zákazníkovi za každou samolepku (komoditu) a to bez ohledu na počet odběrných míst.

Nárok na výplatu odměny vzniká dnem doručení fotografie poskytovateli.

Výplata a výše odměny:

Odměna 300 Kč (včetně DPH) bude vyplacena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s fotografií a požadovanými údaji, a to výplatou na účet.

Platnost a účinnost:

Tyto podmínky poskytnutí odměny vstupují v platnost a účinnost dnem 1. 10. 2013 a jsou platné do 31.12.2014. Poskytovatel si vyhrazuje právo platnost kdykoliv změnit.

Další ustanovení:
  • Poskytovatel si vyhrazuje právo akci zkrátit, přerušit, obnovit nebo zrušit či změnit její podmínky s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.3-e.cz

  • Europe Easy Energy a.s, si vyhrazuje právo na zrušení akce bez náhrady, tím nebude dotčen nárok na získání odměny, který vznikl před zrušením akce.

  • Dále si poskytovatel vyhrazuje právo na ověření oprávněnosti nároku na odměnu a to kontrolou přímo v odběrném místě zákazníka. V případě, že v době kontroly, která proběhne nejpozději do 30 dnů od zjištění nároku na odměnu, nebudou splněny podmínky k získání odměny, nebude v těchto případech odměna vyplacena.

  • Zasláním fotografie zákazník uděluje právo na zveřejnění fotografie na webu a tiskových materiálech poskytovatele.