Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Děkujeme. Více informací
Můj svět - moje energie - LEDEN 2016
I v lednu umíme dodat výhodnější energii

KAMPANĚ

1 + 1

Elektřina + plyn? Plyn + elektřina? Uzavřete smlouvu o odběru druhé komodity a získejte odměnu 500,- Kč. Akce platí do konce roku 2013.

Poskytovatel:

Poskytovatelem odměny je společnost Europe Easy Energy a.s. se sídlem v Praze - Nuslích, Hvězdova 1716/2b, 140 77, IČ: 28603001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, číslo vložky 15893 (dále jen „Poskytovatel“).

Účastníci:

Odměna je určena pro stávající zákazníky společnosti Europe Easy Energy a.s., kteří mohou být z kategorie domácnosti nebo podnikatelé. Odměna je tedy určena nejen pro fyzické osoby - domácnosti, ale i právnické osoby – podnikatele ve smyslu § 2 odst. 2 Obchodního zákoníku a dále ostatní právnické osoby ve smyslu § 18 Občanského zákoníku.

Podmínky získání odměny:

 

  • Odměna bude poskytnuta všem stávajícím zákazníkům společnosti Europe Easy Energy a.s, kteří již mají uzavřenou Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a v termínu platnosti akce uzavřou i Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. Obě takto vzniklé Smlouvy musí mít stejné jméno zákazníka a adresu trvalého bydliště (příp. sídla společnosti).

  • Odměna bude poskytnuta všem stávajícím zákazníkům společnosti Europe Easy Energy a.s, kteří již mají uzavřenou Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a v termínu platnosti akce uzavřou i Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny. Obě takto vzniklé Smlouvy musí mít stejné jméno zákazníka a adresu trvalého bydliště (příp. sídla společnosti).

  • Nárok na odměnu má zákazník, který uzavřel Smlouvu prostřednictvím webových stránek poskytovatele www.3-e.cz, nebo osobně v jeho obchodních kancelářích. Odměna se nevztahuje na zákazníky, kteří uzavřeli Smlouvu prostřednictvím třetí strany (zprostředkovatele).

  • Odměna bude poskytnuta fyzické nebo právnické osobě (Zákazníkovi ve smyslu Smlouvy) a to bez ohledu na počet odběrných míst.

  • Nárok na výplatu odměny vzniká dnem zahájení dodávky plynu, příp. dodávky elektřiny do odběrného místa zákazníka.

 

Výplata a výše odměny:

Odměna 500,- Kč (včetně DPH) bude vyplacena nejpozději do 30 dnů od vzniku nároku na odměnu a to výplatou na účet, nebo prostřednictvím poštovní poukázky typu B.

Platnost a účinnost:

Tyto podmínky poskytnutí odměny vstupují v platnost a účinnost dnem 25. 3. 2013 a platí do 31. 12. 2013. Poskytovatel si vyhrazuje právo platnost kdykoliv změnit.

Další ustanovení:
  • Poskytovatel si vyhrazuje právo akci zkrátit, přerušit, obnovit nebo zrušit či změnit její podmínky s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.3-e.cz

  • Europe Easy Energy a.s. si vyhrazuje právo na zrušení akce bez náhrady, tím nebude dotčen nárok na získání odměny, který vznikl před zrušením akce.