Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Děkujeme. Více informací
Můj svět - moje energie - LEDEN 2016
I v lednu umíme dodat výhodnější energii

Tiskové zprávy

Europe Easy Energy se v uplynulém období dařilo. Rostoucí trend potvrzují hospodářské výsledky za rok 2013


10.07.2014

Společnost Europe Easy Energy a.s., dodavatel elektřiny a plynu, zveřejnila výroční zprávu za rok 2013. Obrat společnosti přesáhl částku 760 miliónů korun, celkový počet odběrných míst převýšil hranici 24 tisíc.

 

Europe Easy Energy nastartovala od samého počátku vzniku společnosti pozitivní vývoj. Rostoucí trend deklarují především výsledky uplynulých tří let. Z původních několika zakladatelů se společnost rozrostla na firmu čítající stovku zaměstnanců. Navzdory konkurenčnímu prostředí a poklesu cen komodit získala nové zakázky a posílila pozici na trhu. V roce 2013 nadále dodává zákazníkům jako Skanska a.s., na další období uzavřela kontrakty například s Městem Ostrava nebo porcelánkou Thun 1794 a.s. Do svého portfolia odběratelů zařadila významné subjekty jako Ostravské komunikace a.s. a v prodejích tak překročila hranici 455 GWh. V meziročním srovnání zdvojnásobila své tržby.

 

Dle aktuální statistiky OTE (Operátora trhu energií) eviduje Europe Easy Energy ke konci 1. pololetí (data k 30. 6. 2014) celkem 33.795 odběrných míst a jejich počet stále roste.

 

„Naše plány jsou ambiciózní. Překonat v roce 2015 hranici 100 tisíc odběrných míst, stát se lídrem na trhu alternativních dodavatelů energií, vyhledávaným odborníkem a společností s nejlepším zákaznickým servisem“, uvedl ve výroční zprávě generální ředitel společnosti Kamil Ouška. „Jsem přesvědčen, že Europe Easy Energy je společnost s velkým potenciálem, která svou dosavadní činností prokázala kvality a schopnost konkurovat ostatním dodavatelům“, dodal generální ředitel.

 

Europe Easy Energy kromě obchodních plánů prosazuje otevřený přístup k zákazníkům a jako člen koalice pro transparentní podnikání prosazuje etiku v podnikání na trhu dodavatelů energií. Dlouhodobě také podporuje subjekty v oblasti sociálních služeb a CSR projekty, mezi které patří například vlastní provoz služby Taxi pro seniory, partnerství s Linkou bezpečí nebo spolupráce s Nadací Taťány Kuchařové Krása pomoci.

 

V rámci interní politiky Europe Easy Energy chrání životní prostředí, usiluje o neustálý rozvoj zaměstnanců a vstřícné pracovní podmínky s ohledem na genderovou vyváženost. Danou tendenci dokládá také fakt, že v květnu 2014 byl srovnatelný poměr mužů a žen na manažerských pozicích (muži 16%, ženy 17%). V oblasti dosaženého vzdělání eviduje 34% zaměstnanců s vysokoškolským titulem, zbylých 66% uvádí středoškolské vzdělání. Průměrný věk zaměstnanců je 31 let.

 

Ačkoli je Europe Easy Energy ryze českou společností, respektuje doporučení evropské unie a naplňuje současný trend seriózního zaměstnavatele a společensky odpovědné firmy.