Europe Easy Energy od samého vzniku společnosti deklaruje otevřený a vstřícný přístup k zákazníkům. Již od července 2012 je členem Koalice pro transparentní podnikání a svou aktivní účastí prosazuje etiku v podnikání na trhu dodavatelů energií.

„Jsme si vědomi toho, že situace na trhu energií je vnímána ze strany zákazníků spíše negativně. Atmosféra nedůvěry, která se šíří napříč celým odvětvím, poškozuje společnosti zastávající etické hodnoty a vstřícný přístup k zákazníkovi. Chceme jít příkladem a ukázat, že alternativní dodavatel energií může být seriózním hráčem pro obchodní partnery a především spolehlivým subjektem pro své zákazníky“, vysvětluje Simona Vlčková, PR manažer společnosti Europe Easy Energy.

Koalice pro transparentní podnikání je volným sdružením společností usilujících o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Vznikla v roce 2011 a v současnosti sdružuje společnosti napříč odvětvími. Je otevřena všem subjektům, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět k vytvoření kultivovaného a transparentního prostředí nejen v oblasti veřejných zakázek.

„Vítáme a budeme podporovat iniciativu Platformy pro transparentní veřejné zakázky, jako jeden z příkladů boje proti korupci. Korupci vnímáme velice negativně, nabourává konkurenční boj a pokřivuje obchodní vztahy. V naši oblasti podnikání jsme zastánci internetových aukcí, jako jediných transparentních soutěží. Transparentnost veřejných zakázek dává možnost vzniknout novým myšlenkám, vizím a přístupu nových podnikatelských subjektů. Transparentnost vnímáme i v tom směru, že podmínky veřejných zakázek již nebudou „šité na míru“ konkrétním firmám“, dodává Kamil Ouška, generální ředitel společnosti Europe Easy Energy.

Více informací o deklaraci člena Europe Easy Energy naleznete ZDE.

Více informací o společnosti jsou k dispozici na 3-e.cz.