V úterý 13. května 2014 v 13:00 hodin předal generální ředitel společnosti Europe Easy Energy Kamil Ouška darovací šek na částku 1.000.000 Kč ve prospěch Sdružení Linky bezpečí. Hlavním záměrem bylo podpořit tímto příspěvkem činnost Linky bezpečí, která v posledních měsících oznámila médiím nedostatek finančních zdrojů a omezení počtu telefonních operátorů.

„Před pár týdny jsem zaregistroval zprávu FTV PRIMA, kde reportérka hovořila s panem Peterem Porubským, vedoucím Linky bezpečí a Petrem Bittnerem, vedoucím ekonomického oddělení. V reportáži zazněla informace o tom, že za loňský rok chybí Lince bezpečí 2 miliony korun a byla tak nucena snížit počet operátorů ze sedmi pouze na čtyři. Z 500 dětí, které každý den volají na Linku bezpečí, se tedy dočkalo rozhovoru pouze každé čtvrté“, vysvětluje Kamil Ouška, generální ředitel společnosti Europe Easy Energy. „Krátce po této reportáži jsme se osobně setkali se zástupci Sdružení Linky bezpečí a domluvili spolupráci ve formě finančního daru jeden milion korun.“

Europe Easy Energy podporuje kromě Linky bezpečí také další projekty, řadí se tak mezi společensky odpovědné firmy, kterým vedle podnikatelských aktivit není lhostejná problematika životního prostředí nebo sociální témata.

Více o CSR projektech Europe Easy Energy naleznete ZDE

Informace o společnosti jsou k dispozici na: www.3-e.cz

„Empatické navnímání situace, přirozená konstruktivnost i přímočarost v jednání s Europe Easy Energy byly nejen přínosné, ale i příjemné. Nezištná pomoc takových partnerů je pro nás životně potřebná a nenahraditelná. Bez přispění firemních partnerů a individuálních dárců by Linka bezpečí nemohla existovat a poskytovat své služby ohroženým dětem nepřetržitě již 20 let,“ doplňuje ředitel Linky bezpečí Richard Schinko.

Linka bezpečí je nejdéle fungující linkou telefonické krizové pomoci pro děti v Česku. Svůj provoz spustila v roce 1994 a za dobu své existence přijala už téměř 10 milionů hovorů. Je určena pro všechny děti a studenty do 26 let v České republice. Služba je dostupná na telefonním čísle 116 111, je bezplatná, funguje 24 hodin denně, každý den v roce a je zcela anonymní – na Lince se nezobrazují telefonní čísla a volaný se nemusí představovat. Každý den se na Linku bezpečí obrací děti ze všech koutů České republiky. Konzultanti řeší problémy, se kterými se děti a dospívající bojí svěřit svému okolí. V závažných situacích nabízí Linka také pomoc s kontaktováním dalších institucí. Tím, že pomáhá okamžitě řešit problémové situace, má nezastupitelné místo v oblasti prevence.