ČASTÉ DOTAZY

Není hloupých otázek. Pokud ani zde nenajdete Vaši odpověď, jednoduše nám zavolejte. Vždy pomůžeme a navíc je to zdarma

header-dotazy-img

ZMĚNA DODAVATELE

Jak mám začít odebírat plyn/elektřinu od 3-E?

Nejjednodušší cestou je registrace na našich webových stránkách – tlačítko „Sjednat online“. Po dokončení registrace Vám do deseti dnů přijdou poštou dvě vyhotovení smlouvy k podpisu.

Další možností je vytisknout si prázdné formuláře smluv z našeho webu – najdete je v odkazu „Dokumenty ke stažení - elektřina“ a „Dokumenty ke stažení - plyn“ , které si vyplníte ručně a zašlete poštou na naši korespondenční adresu Europe Easy Energy, Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Jakmile od Vás obdržíme poštou podepsanou smlouvu společně s požadovanými dokumenty, zahájíme potřebné kroky ke změně dodavatele. Plyn/elektřinu od nás začnete odebírat po uplynutí výpovědní lhůty předešlé smlouvy.

Platí se u vás nějaké vstupní poplatky? Na jakou dobu můžu s 3-E uzavřít smlouvu?

Žádné vstupní ani aktivační poplatky u nás neexistují. Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu/elektřiny s námi uzavíráte na dobu neurčitou se standardní 3měsíční výpovědní lhůtou.

Za jak dlouho budu moct odebírat elektřinu/plyn od 3-E?

Záleží, zda máte uzavřenou smlouvu se svým stávajícím dodavatelem na dobu určitou nebo neurčitou.

 • U smluv na dobu neurčitou bývá zpravidla výpovědní lhůta 3 měsíce. Tato výpovědní lhůta se liší podle platných Všeobecných obchodních podmínek a uzavřené smlouvy s původním dodavatelem. Lhůta začíná plynout od prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi.

 • Smlouva na dobu určitou je většinou uzavřena na 12 nebo 24 měsíců. Je důležité vědět, zda tato smlouva je s prolongací nebo končí uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána. Pokud je tato smlouva s prolongací, je nutné ji vypovědět podle podmínek stávajícího dodavatele, které jsou uvedeny na smlouvě nebo ve Všeobecných obchodních podmínkách. V případě smlouvy bez prolongace, není nutné podávat výpověď.

Datum zahájení odběru u naší společnosti musí plynule navazovat na ukončení smlouvy u stávajícího dodavatele. Informaci o datu ukončení stávající smlouvy nám prosím sdělte s dostatečným předstihem s ohledem na podmínky smlouvy. V případě již vypovězených smluv nám informaci sdělte alespoň 1 měsíc před požadovaným termínem zahájení dodávek od naší společnosti.

Smlouvy na dobu určitou mají vždy velmi specifické podmínky, které se často mezi jednotlivými dodavateli liší. Doporučujeme proto předem kontaktovat naše pracovníky nebo nám zaslat sken Vaší stávající smlouvy, ze které si podmínky výpovědi sami zjistíme.

Které položky výsledné ceny dodávky elektřiny a plynu je možné ovlivnit volbou dodavatele?

Zákazník má právo si zvolit libovolného dodavatele elektřiny a plynu a vybrat si podle svého uvážení nejvhodnější nabízený produkt s ohledem na charakter a množství své spotřeby. 

Naopak distribuční platby se odvíjí od místa připojení, tj. podle příslušné distribuční společnosti, do jejíž sítě je odběrné místo připojeno. Distributora si tedy nelze vybrat. Převážná většina odběratelů v České republice je připojena do elektrické soustavy prostřednictvím regionálních distribučních společností ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., nebo PREdistribuce a.s. Do plynárenské soustavy pak prostřednictvím regionálních distribučních společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., nebo GasNet, s.r.o.

Odběratel může tedy aktivně ovlivnit neregulovanou složku volbou dodavatele energií, zbytek tvoří regulovaná cena distribuce a ostatní regulované položky.

Co když dodavatel ukončí činnost? Zůstanu bez elektřiny/plynu?

Bez dodávek nikdy nezůstanete. I kdyby Váš dodavatel zkrachoval, máte ze zákona na dodavatele právo. V této situaci by Vám zajistil odběr tzv. „dodavatel poslední instance“. Jedná se o dominantního dodavatele na Vašem území, který Vám bude dodávat komoditu po dobu, než si vyberete nového dodavatele. Ceny dodavatele poslední instance stanovuje Energetický regulační úřad.

Musím si SIPO při změně dodavatele sám ukončit?

Nemusíte. Původní dodavatel si přestane platby strhávat, jakmile se stanete zákazníkem jiného dodavatele.

Co dělat, když nejsem spokojen s vyřízením své stížnosti?

Věříme, že to nebudete potřebovat, ale pro všechny případy se jako zákazník můžete obrátit na našeho Ombudsmana (ombudsman@3-e.cz). Ten Vám pomůže, pokud došlo k omylnému postupu z naší strany. Může jít o případ, kdy Váš požadavek nebyl řádně zpracován na zákaznické lince a následně ani na reklamačním oddělení. 

Jako zákazník v postavení spotřebitele máte dle zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, s účinností ode dne 1. února 2016, také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie a plynu nebo smlouvy o dodávce elektrické energie a plynu. Své návrhy mohou zákazníci v postavení spotřebitele oprávněně uplatnit u Energetického regulačního úřadu (ERÚ;www.eru.cz). ERÚ je orgánem, který může o spotřebitelských sporech v rámci své působnosti dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, rozhodovat. 

 

Chci k vám přejít s další smlouvou. Jak to udělám?

Jednoduše zaregistrujte smlouvu on-line pomocí svého účtu v naší webové kanceláři. Přihlaste se do účtu pod svým uživatelským jménem a heslem, klikněte na záložku "Požadavky" -> "Nový požadavek" -> v levém sloupci na "Přejděte k nám" a vyberte možnost "Nová smlouva (nové odběrné místo)". Dále Vás už registrace povede.

Další možností je stáhnout a ručně vyplnit formulář smlouvy, který naleznete na webu v sekci Dokumenty ke stažení. Alternativou může být také vyřízení smlouvy po telefonu na naší bezplatné zákaznické lince 800 080 800.

NOVÉ PŘIPOJENÍ

Potřebuji připojit elektřinu/plyn do nového objektu. Co k tomu potřebuji?

Pro nové připojení je potřeba uzavřít s naší společností Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu/elektřiny , dodat nám doklad o vztahu
k nemovitosti, kopii revizní zprávy (u plynu včetně tlakové zkoušky a u distributora elektřiny PREdistribuce a.s. potřebujeme originál potvrzení
o vydání revizní zprávy na příslušném formuláři) a Smlouvu o připojení k distribuční soustavě. Tuto Smlouvu můžeme vyřídit za Vás na základě plné moci, která je součástí Smluvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu. Proces zahájení dodávky elektřiny/plynu trvá
30 kalendářních dní. Pro urychlení celého procesu nového připojení si můžete uzavřít Smlouvu o připojení k distribuční soustavě na kontaktním místě Vašeho distributora.

Kolik mě bude stát nové připojení elektřiny?

Cena nového připojení elektřiny se skládá ze dvou položek. První je cena za vyhotovení revizní zprávy a druhá je zaplacení poplatku za rezervaci příkonu.

Revizi provádí nezávislý certifikovaný technik. Konečná cena revize nelze přesně stanovit, jelikož cena je ovlivňována velikostí revidovaného objektu, technickým stavem objektu, atd. U bytu se cena revize pohybuje kolem 1 000 Kč – 2 000 Kč, u většího domu pak cena může být až 3 000 Kč.

Poplatek za rezervaci příkonu hradíte přímo distribuci po uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě. Výši tohoto poplatku ovlivňuje velikost hlavního jističe.

V případě jednofázového jističe zaplatíte za každý ampér 200 Kč. Za jistič o velikosti 1x25A tedy zaplatíte 5 000 Kč. U třífázového jističe zaplatíte za každý ampér 500 Kč. Za jistič velikosti 3x20A tak zaplatíte 10 000 Kč.

Cena za zřízení nového připojení elektřiny není ovlivněna dodavatelem, od kterého budete po připojení odebírat.

VÝHODY 3-E

Finanční výhody

 • Nabízíme jedny z nejlevnějších cen na trhu, a to dlouhodobě - přesvěčte se sami v naší kalkulačce.
 • Nemáme žádné skryté ani aktivační poplatky.
 • Naši zákazníci mohou využít Asistenční službu AXA, která Vám může ušetřit nemalé peníze v případě havárie v domácnosti apod.

Péče o zákazníky

 • Naše smlouvy jsou na dobu neurčitou.
 • Máme vstřícné obchodní podmínky pouze na jednu stránku formátu A4, které jsou nezávislými energetickými poradci hodnoceny jako jedny z nejlepších.
 • Můžete nás kontaktovat pomocí bezplatné zákaznické linky 800 080 800 s přímým spojením na operátora.
 • Komunikujte s námi, jak vám vyhovuje. Nabízíme mnoho způsobů komunikace – bezplatná linka, e-mail, chat, Skype, Facebook, zákaznické centrum.
 • Všechny potřebné informace zjistíte pohodlně a přehledně v naší webové kanceláři Moje 3-E.
 • Máte možnost navštívit nás osobně v zákaznickém centru na adrese: Na Poříčí 1046/26, 110 00 Praha 1 – Nové Město (Po-Čt  8:00-17:00  |  
  Pá  8:00-13:30)
 • Zavázali jsme se k dodržování Etického kodexu obchodníka vydaným ERÚ.

Férový přístup

 • Jsme ryze česká společnost bez zahraničního kapitálu.
 • Nespolupracujeme s žádnými podomními prodejci.

PLATBY

Přecházím k 3-E. Kdy mám začít platit zálohy a na jaký účet?

Zálohy se hradí na účet 5482321001/5500, variabilní symbol je číslo Vašeho smluvního účtu. Veškeré podklady k platbám, spolu s daty splatností jednotlivých záloh, naleznete v Platebním kalendáři (rozpisu záloh), který Vám bude zaslán v týdnu před zahájením odběru energie od naší společnosti a také ho najdete ve své webové kanceláři.

Přešel jsem k 3-E a nestrhla se mi záloha přes SIPO/inkaso z účtu. Jak je to možné?

Pokud se jedná o Vaši první zálohu u nás, je to s největší pravděpodobností způsobeno tím, že změna dodavatele byla schválena Operátorem trhu (OTE, a.s.) po termínu zasílání požadavku na stržení SIPO/inkasa. Prosíme Vás proto o zaslání první zálohy bankovním převodem. Následující zálohy již budou v pořádku strženy. U formy hrazení záloh přes inkaso z účtu si, prosím, překontrolujte nastavení svolení k inkasu ve Vaší bance.

Musím si SIPO při změně dodavatele sám ukončit?

Nemusíte. Původní dodavatel si přestane platby strhávat, jakmile se stanete zákazníkem jiného dodavatele.

Jak správně nastavím inkaso ve své bance?

Nastavení inkasa se může u jednotlivých bank mírně lišit.

Nejprve musíte své bance udělit souhlas se strháváním plateb ve prospěch našeho bankovního účtu.

Dále se nastavuje limit, tedy jakou maximální částku si můžeme z Vašeho účtu strhnout. Je lepší nastavit limit o něco vyšší, pro případ zvýšení záloh v budoucnu.

U některých bank se nastavuje také periodicita, jak často si tuto částku můžeme strnout. Pro bezproblémový chod doporučujeme nastavit vyšší periodicitu stržení, např. pro případy, kdy je potřeba v rámci jednoho měsíce uhradit částku pravidelné zálohy a současně nedoplatek po vyúčtování.

VYÚČTOVÁNÍ

Z čeho se skládá celková cena elektřiny?

Neregulovaná složka

(určuje dodavatel)

 • Pevná cena za odběrné místo
 • Cena silové elektřiny

Regulovaná složka

(určuje Energetický regulační úřad )

 • Poplatek za distribuci:
  Platba za odebrané množství elektřiny - pohyblivá složka 
  Platba za příkon podle velikosti hl. jističe - pevná složka
 • Poplatek za systémové služby
 • Příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů elektřiny a kombinované výroby elektřiny a tepla (OZE a KVET)
 • Poplatek za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou

Daně

 • Daň z přidané hodnoty (DPH)
 • Daň z elektřiny

Z čeho je složena výsledná cena dodávky plynu?

Cena plynu se skládá ze dvou složek – regulované a neregulované, a proto je třeba si uvědomit, že změnou dodavatele plynu ovlivníte pouze část této ceny. Regulovaná složka plynu je určována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) – jedná se o ceny týkající se přepravy a distribuce. Výši neregulované ceny určuje trh a stanovuje ji obchodník. Tato cena je výsledkem smlouvy uzavřené mezi dodavatelem (obchodníkem se zemním plynem) a koncovým zákazníkem. Ceny plynu se na trhu mohou značně měnit!

Jaké položky jsou na faktuře za plyn?

Faktura je podrobně rozčleněna na jednotlivé položky z důvodu vyšší transparentnosti tak, aby jednotliví spotřebitelé přímo viděli, které položky vstupují do konečné ceny plynu a jakým způsobem se vyvíjejí v čase. Výsledná zúčtovací faktura za dodávku plynu obsahuje tyto položky:

 

 • Číslo Vašeho odběrného místa – místo odběru, kde je instalován plynoměr, EIC kód plynoměru

 • Detail Vaší spotřeby - informace o fakturačním období, způsobu odečtu, počátečním a konečném stavu plynoměru, přepočtovém koeficientu, hodnota spalného tepla, spotřeba v kWh a MWh.
  Skutečný odběr zemního plynu – v m3, kWh a MWh.
  Popis přepočtu z m3 na kWh (MWh):
  Q = Vp x k x Ho (kWh) : 1000 (MWh), kde:
  Vp - objem naměřený plynoměrem (m3) od posledního fakturačního stavu, tj. končený stav u předcházejícího vyúčtování, do stavu ke dni odečtu plynoměru.
  k – koeficient pro přepočet na standardní podmínky, jedná se o poměr mezi objemem plynu při vztažných podmínkách a objemem provozním. Každé odběrné místo má vypočteno konkrétní koeficient dle svého umístění, kterému odpovídá tlak a teplota plynu při měření.
  Ho – průměrná hodnota spalného tepla plynu za účtované období. Spalné teplo je množství tepla (udané v kWh), které lze získat dokonalým spálením určitého množství plynu za určitých podmínek. Měření spalného tepla probíhá předepsaným způsobem průběžně na předávacích místech z přepravní soustavy do konkrétní distribuční soustavy.

 • Platby za služby operátora trhu – vyplývá z cenového rozhodnutí 06/2013 ERÚ, pevná cena za zúčtování operátoru trhu je uvedena v ceníku

 • Daň ze zemního plynu dle §8 odst. 1, a) zákona č. 261/2007 SB., část 45, daň ze zemního plynu. Domácnosti jsou osvobozeny od této daně.

 • Vámi uhrazené zálohy

Kolikrát ročně dochází k odečtu elektroměrů a plynoměrů?

Odečty elektroměrů a plynoměrů jsou záležitostí distribuce a provádí se zpravidla jednou ročně. O přesném termínu odečtů rozhoduje a informuje distributor.

Musím hradit dvě vyúčtování, tedy jedno dodavateli a druhé distributorovi?

Ne, nemusíte se bát dvou vyúčtování. S dodavatelem totiž uzavřete smlouvu o sdružených dodávkách, která umožní dodavateli spojit distribuci a dodávku do jedné faktury. Každý rok tak dostanete jedno vyúčtování, jak jste zvyklí. Pouze se na faktuře objeví jméno nového dodavatele.

Chybí mi ve vyúčtování započítaná poslední záloha, jak je to možné?

Pro započítání zálohy do vyúčtování je důležité, aby vyúčtování bylo vystaveno za období, pro které tato záloha má být skutečně použita.

Příklad: Vyúčtování je za období od 1. 1. 2014 do 5. 1. 2015. Záloha splatná 28. 12. 2014, tedy záloha na měsíc leden 2015, nebude součástí tohoto vyúčtování, protože ve vyúčtování ještě není zahrnuta převážná část měsíce ledna 2015.

Proč mi přišlo vyúčtování pouze za část roku?

Pokud jste měnil dodavatele, je běžné, že Vám přijde vyúčtování za kratší období.

Distribuce provádí odečty měřidla ve Vašem odběrném místě každý rok ve stejné období. Změna dodavatele přitom na toto období nemá vliv. Dodavatel je povinen vyúčtovat každý odečet měřidla, který od distribuce obdrží.

Příklad: Distribuce provede odečet měřidla ve Vašem odběrném místě každý rok v březnu. Od nového dodavatele odebíráte od listopadu. Původní dodavatel Vám tedy vystaví konečné vyúčtování za období od března do října. Nový dodavatel vám vystaví vyúčtování za zbylé období, tzn. od listopadu opět do března, kdy distribuce provedla odečet. Součet období těchto dvou vyúčtování Vám dá dohromady vyúčtování celého roku.

Vysvětlení faktury za sdružené služby dodávky plynu

Vysvětlení faktury za sdružené služby dodávky plynu naleznete v tomto dokumentu.

Proč může dojít k opravě mimořádného vyúčtování?

Od 1. 1. 2016 je dle §28 odst. 5 a 6 zákona č. 165/2012 Sb. prováděn dvojí způsob výpočtu položky „Cena na podporu výkupu elektřiny (OZE)“. Ve faktuře je pak vždy vyúčtována nižší hodnota z následujících dvou metodických výpočtů:

 • Postup A: (počet fází jističe) * (proudová hodnota jističe [A]) * (počet měsíců) * (jednotková cena bez DPH)
 • Postup B (maximální možná platba za fakturované období): (spotřeba [MWh]) * (jednotková cena bez DPH)

Na oba z výše uvedených výpočtů má vliv počet měsíců zahrnutých do vyúčtování, respektive výše spotřeby. Mimořádné vyúčtování není vystavováno za období periodického odečtu, ale pouze za jeho část. Pro výpočet položky OZE v mimořádném vyúčtování je uplatněna varianta dle aktuálně fakturovaného období a spotřeby. Tato pak může být rozdílná od varianty výpočtu při vyúčtování za celkové periodické období.

Jakmile naše společnost obdrží od provozovatele distribuční soustavy periodický fakturační podklad za celkové období, může na základě tohoto podkladu zpětně dojít k opravě mimořádného vyúčtování z důvodu rozdílného způsobu výpočtu OZE za celkové období.

ZMĚNA SMLOUVY

Chci převést odběr elektřiny/plynu na jinou osobu. Co k tomu potřebuji?

 • Pokud od nás již odebíráte elektřinu/plyn a chcete přepsat odběrné místo (OM) na jinou osobu, potřebujeme zaslat Předávací protokol pro převod OM, který naleznete na našem webu v sekci „Dokumenty ke stažení“. Tento dokument musí být podepsán jak stávajícím, tak novým odběratelem. Dále s námi nový odběratel musí uzavřít smlouvu na odběr elektřiny/plynu, doložit doklad o vztahu k nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu apod.) a Smlouvu o připojení k distribuční soustavě (tu můžeme samozřejmě vyřídit za Vás).

 • Pokud stávající odběratel odebírá elektřinu/plyn od jiného dodavatele a Vy jako nový odběratel chcete odebírat elektřinu/plyn od naší společnosti, je zapotřebí, abyste s námi uzavřel smlouvu na odběr elektřiny/plynu. Pro uskutečnění změny odběratele v odběrném místě je potřeba zaslat doklad o vlastnictví nemovitosti a další dokumenty, které se liší podle jednotlivých dodavatelů. Standardně se jedná o přepisový formulář a o Smlouvu o připojení k distribuční soustavě (tu můžeme samozřejmě vyřídit za Vás).

Všechny tyto dokumenty Vám rádi na vyžádání zašleme. 

Tato změna dodavatele se změnou zákazníka v odběrném místě trvá přibližně 1 měsíc.

Chci změnit údaj ve smlouvě. Co k tomu potřebuji?

Pro změnu údajů ve smlouvě slouží Změnový formulář, který naleznete na našem webu v sekci „Dokumenty ke stažení“. Podepsaný formulář nám prosím zašlete poštou nebo e-mailem.

Mohu změnit distribuční sazbu a/nebo hodnotu hlavního jističe?

Ano, můžete změnit distribuční sazbu i hlavní jistič v případě splnění legislativních podmínek a podmínek pro přiznání požadované distribuční sazby. Podmínky k jednotlivým distribučním sazbám naleznete zde.

Změnit sazbu/jistič »

ENERGETICKÝ SLOVNÍK

Co je to distribuční sazba a jak ji zjistím?

 • Distribuční sazbu najdete uvedenou na faktuře závěrečného zúčtování. Vychází z výše spotřeby, která je ovlivněna účely využití elektřiny v odběrném místě. Pro nízkou a střední spotřebu je určena jednotarifová sazba (D01d a D02d pro domácnosti a C01d, C02d, C03d pro firmy). V těchto jednotarifových distribučních sazbách máte 24 hodin denně jeden cenový tarif. Pro vyšší spotřebu, tj. při využití elektřiny k ohřevu vody či vytápění, je přidělena jedna z dvoutarifových distribučních sazeb, kdy po určitou dobu dne platí nízký cenový tarif (NT). Kolik hodin denně využíváte NT a kolik VT (vysoký tarif) je opět určeno způsobem využití elektřiny. Podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce:

   

  D01d, D02d jednotarif Cena zůstává stejná 24 hodin denně  
  D25d, D26d, D27d dvoutarif 8 hodin NT bojler
  D35d dvoutarif 16 hodin NT akumulační vytápění
  D45d dvoutarif 20 hodin NT přímotop
  D55d, D56d dvoutarif 22 hodin NT tepelné čerpadlo
  D57d dvoutarif 20 hodin NT elektrické vytápění
  D61d dvoutarif

  NT od pátku 12 hodin do neděle 22 hodin

   

  (ve značení distribučních sazeb pro firmy je písmeno D nahrazeno písmenem C) 

  Distribuční sazbu určuje na základě technické specifikace odběrného místa revizní technik a dokládá ji v revizní zprávě.

Co je to silová elektřina?

Silová elektřina je samotná elektřina, která "protéká" dráty. Cenu silové elektřiny určuje dodavatel. Společně s měsíčním poplatkem (pevnou cenou za odběrné místo) je to jediná složka ceny elektřiny, kterou se od sebe jednotliví dodavatelé elektřiny mohou lišit. Cena silové elektřiny (plus měsíční poplatek) tvoří zhruba polovinu celkové částky, kterou za elektřinu zaplatíte.

Co je to EAN / EIC?

EAN je 18místný identifikační kód odběrného místa pro elektřinu. Začíná vždy čísly 8591824.

 

EIC je identifikační kód odběrného místa pro plyn. Začíná vždy znaky 27ZG.

 

Tyto kódy naleznete na faktuře ročního zúčtování každého dodavatele.

Co je to Kontrolní seznam evropského spotřebitele?

Práva a povinnosti zákazníka v postavení spotřebitele jsou shrnuta v Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie vypracovaném Evropskou Komisí. Tento dokument je dostupný na stránkách ERÚ.

Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem elektřiny?

Distributor:
Společnost, která zajišťuje transport elektřiny z elektrárny do Vaší domácnosti. Jde tedy o transport a údržbu tohoto spojení. Distributora proto změnit nemůžete. Je dán územím, ve kterém se Vaše odběrné místo nachází.

Dodavatel:
Společnost, od níž kupujete samotnou elektřinu coby komoditu. Proto si můžete mezi dodavateli vybrat. Smlouvu můžete uzavřít s jakýmkoli dodavatelem.

Jak často se mění ceníky elektřiny a plynu?

Ceny elektřiny se mění zpravidla jednou ročně k prvnímu kalendářnímu dni daného roku.

Ceny plynu se mění každé čtvrtletí (1. ledna, 1. dubna, 1. července, 1. října), nicméně obvykle dodavatelé takto často ceny nemění.

Jak si mohu udělat Samoodečet?

Nejjednodušším způsobem je vyplnění samoodečtového formuláře online.

Nahlašování samoodečtu je bezplatné a zajistíte si tím průběžné evidování odečtů. Díky tomu budete mít svou spotřebu pěkně pod dohledem.

Nahlašování doporučujeme zejména pokud:

 • nemůžete být u naplánovaného fyzického odečtu,
 • při ukončení smlouvy se změnou dodavatele / odběratele,
 • při změně charakteru odběru,
 • při změně ceny plynu nebo elektrické energie,
 • když chcete mít vyúčtovanou spotřebu pod dohledem.

Po zadání samoodečtu není vystavena mimořádná faktura, tento odečet je zohledněn v následné fakturaci.

Kdy v mém odběrném místě spíná nízký tarif elektřiny, tzv. „noční proud“?

Na nízký tarif máte nárok pouze v případě, že máte dvoutarifní distribuční sazbu, jinými slovy, elektřinu využíváte pro ohřev vody nebo vytápění.

Časy spínání nízkého tarifu jsou v režii distribuce, která je dána územím, na kterém se Vaše odběrné místo nachází.

V rozvodné skříni naleznete tzv. HDO přijímač (hromadné dálkové ovládání), který může být u novějších typů elektroměrů již jeho součástí. Na přijímači naleznete kód, který zadáte na webových stránkách distribuce, kde se Vám následně zobrazí přesné časy spínání nízkého tarifu ve Vašem odběrném místě.

Změna dodavatele neovlivňuje tyto časy spínání.