ASISTENČNÍ SLUŽBA

EUROPE EASY ENERGY

Život občas přináší i okamžiky, kdy Vám není do smíchu. Proto Vám v Europe Easy Energy pomůžeme tyto situace ulehčit. 

asisten_n__slu_by

POSTUP PŘI VYUŽITÍ ASISTENCE

272 101 046

Telefon

NONSTOP ASISTENČNÍ LINKA

24 hodin denně, 7 dní v týdnu

PODROBNÝ POPIS POSTUPU

  1. Kontaktujte telefonní linku Asistenční služby 3E na čísle 272 101 046 (všechny hovory jsou nahrávány a archivovány).
  2. Budete vyzváni, abyste číselnou volbou určili, zda máte zájem o technickou či zdravotní asistenci.
  3. Ozve se Vám pracovník asistenční linky a za účelem ověření Vás požádá o sdělení jména a příjmení, čísla pojistky (resp. smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu), adresy asistované domácnosti a telefonního čísla pro opětovné spojení.
  4. Po přijetí požadavku klienta je hovor ukončen (klient nemusí čekat na lince), posouzen Váš požadavek a vyhledán nejbližší/nejvhodnější kvalifikovaný dodavatel služeb.
  5. Operátor se pak v nejkratším možném čase s Vámi opět spojí a v konferenčním hovoru spolu s dodavatelem řídí a usměrňuje dohodu mezi Vámi a dodavatelem (garance, dojezdový čas, specifikaci problému, předpokládaná časová náročnost opravy, zajištění náhradních dílů atd.).
  6. Vyčkáte na příjezd poskytovatele služeb (neplatí pro asistenci v případě využití medické informační linky).
  7. Poskytovatel služeb na místě posoudí situaci a cenu.
  8. Nepřesáhne-li cena limit pojistného plnění, nebude po Vás požadována jakákoliv finanční úhrada. Pokud po zhodnocení situace zasahujícím technikem vyplyne, že cena nutných úkonů pro odstranění příčiny havárie nebo odblokování dveří přesáhne limit na pojistné plnění asistence, informuje technik o této skutečnosti pracovníka Asistenční služby 3E i Vás osobně. Doplatek nad rámec limitů je třeba uhradit dodavateli na místě v hotovosti. Alternativně je možné domluvit se na provedení pouze těch úkonů, které odstraní hlavní příčinu havárie a které pokryje pojistný limit asistenčních služeb.
  9. Po ukončení zásahu opraváře, po odvozu vozem taxi či po Vaší konzultaci s lékařem (dle druhu poskytnuté asistence) Vás opět kontaktuje náš pracovník asistenční linky s dotazy na průběh zásahu a Vaši spokojenost s kvalitou poskytnutých služeb.