O projektu

V srpnu 2014 jsme adoptovali 12 keňských dětí. Díky naší pomoci získají přístup ke kvalitnějšímu vzdělání, zdravotní péči a k lepší životní úrovni. Adopce zabezpečí nejen učební pomůcky a povinnou školní uniformu, ale především naději na budoucnost v takových životních podmínkách, jaké jsou pro ostatní děti jinde ve světě běžné. Děti žijí nebo docházejí na Ostrov naděje v Rusinga Island, kde je školka, škola, vzdělávací centrum, jídelna, sirotčinec a zdravotní středisko.

Adoptovali jsme tři skupiny dětí: jednou z nich jsou sirotci, kteří přišli o rodiče a je třeba jim pomoci s přístupem k základním životním potřebám, jako je jídlo, pití a léky; druhou skupinou jsou děti, které nemají dostatek finančních prostředků na dokončení posledního ročníku základní školy; a tou poslední skupinou jsou děti, které studují střední školu a naší snahou je podpořit je v získání práce a tím i kvalitnějších podmínek pro sebe a svou rodinu.

Adopci afrických dětí zabezpečuje občanské sdružení Centrum Narovinu, mezi jehož další priority patří přispívání k vytváření tolerantní multikulturní společnosti, zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvojových zemích a prevence diskriminace a rasismu v naší společnosti.

www.centrumnarovinu.cz