3E Logo
Vážený zákazníku,

s ohledem na bezprecedentní vývoj cen na velkoobchodních trzích jsme byli nuceni ukončit svou činnost viz tisková zpráva z 8.11.2021.

Naše infolinka byla zrušena.

Veškeré své dotazy prosím směřujte na e-mail info@3-e.cz.
Všem Vašim e-mailům se budeme věnovat, avšak s ohledem na možné zvýšení e-mailové korespondence je možné, že bude vyřízení Vašeho mailu trvat o něco déle. Za případné prodlení s reakcí se předem omlouváme.

V případě, že Vám ve Vašem konečném vyúčtování nesouhlasí konečné stavy měřidel, můžete podat reklamaci, kterou postoupíme příslušnému provozovateli distribuční soustavy. Vzhledem k enormnímu množství takovýchto reklamací, které na jednotlivé provozovatele distribuční soustavy předáváme, se však termíny vyřešení Vaší reklamace mohou prodloužit.

Odpovědi na Vaše nejčastější dotazy (FAQ) naleznete níže

Touto cestou Vám chceme poděkovat za důvěru, kterou jste nám během všech těch let projevili.


DPI (Dodavatel poslední instance)


ELEKTŘINA

E.ON Česká republika, s.r.o.
Telefon: 800 773 322
www.eon.cz

Pražská energetika, a.s.
Telefon: 800 550 055
www.pre.cz

ČEZ Prodej, a.s.
Telefon: 800 810 820
www.cez.cz


PLYN

E.ON Česká republika, s.r.o.
Telefon: 800 773 322
www.eon.cz

Pražská plynárenská, a.s.
Telefon: 800 134 134
www.ppas.cz

Innogy Česká republika a.s.
Telefon: 800 113 355
www.innogy.cz


Důležité kontakty pro sjednání nové dodávkové smlouvy


ČEZ Prodej, a.s.
Telefon: 800 810 820
www.cez.cz

E.ON Česká republika, s.r.o.
Telefon: 800 773 322
www.eon.cz

Innogy Česká republika a.s.
Telefon: 800 113 355
www.innogy.cz

Pražská energetika, a.s.
Telefon: 800 550 055
www.pre.cz

Pražská plynárenská, a.s.
Telefon: 800 134 134
www.ppas.cz

bezDodavatele a.s.
Telefon: 800 850 850
www.bezdodavatele.cz

MND a.s.
Telefon: 800 400 500
www.mnd.cz

Otázky a odpovědi (FAQ)


Kdo je dodavatel poslední instance?
Dodavatel poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou a zemním plynem, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu a zemní plyn zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. DPI je povinný dodávat Vám komoditu ve smluveném rozsahu do doby, než si zvolíte nového dodavatele, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne ztráty způsobilosti dodavatele, dodávat Vám elektřinu a/nebo zemní plyn.

Co se stane, pokud neuzavřu novou dodávkovou smlouvu s jiným dodavatelem?
V případě, pokud neuzavřete novou dodávkovou smlouvu s jiným dodavatelem ve lhůtě do 6ti měsíců ode dne zahájení dodávky v režimu DPI, můžete se ocitnout v režimu neoprávněného odběru, se všemi z toho spojenými konsekvencemi.

Hrozí mi v souvislosti s ukončením dodávkové smlouvy s Vaší společností nějaké sankce?
Nikoliv. S přechodem k novému dodavateli, stejně jako s přechodem do režimu DPI, nebude naše společnost spojovat žádné sankce.

Co když mám s Vámi uzavřenou dodávkovou smlouvu, ale zatím od Vás neodebírám?
V takovém případě doporučujeme kontaktovat Vašeho stávajícího dodavatele o potvrzení platnosti Vaší dodávkové smlouvy. Pokud naše společnost dosud nezahájila dodávku do Vašich odběrných míst, nebude se Vás přechod do režimu DPI týkat.

Kdy skončily moje smlouvy?
Všechny smlouvy o dodávkách plynu a/nebo elektřiny uzavřené s Vámi zanikly, a to ke dni 14. října 2021 (v případě smluv o dodávkách elektřiny) a ke dni 17. října 2021 (v případě smluv o dodávkách plynu), neboť v uvedené dny došlo ze zákona k ukončení dodávek podle sjednaných smluv (společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., IČ 273 86 732, která pro naši společnost zajišťovala odpovědnost za odchylku, přestala být subjektem zúčtování ve smyslu energetického zákona).

K zániku smluv došlo v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli naší společnosti spočívající zejména ve zcela bezprecedentním nárustu cen elektřiny a plynu na velkoobchodních trzích.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Vám naše společnost oznamuje, že smlouvy se zákazníky o dodávkách plynu a/nebo elektřiny, které zanikly nemohou být automaticky prolongovány.

Jak dlouho potrvá vyřízení mé reklamace?
Naše společnost zpracovává přijaté reklamace ve lhůtách daných dodávkovou smlouvou, obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy.

Případné prodlení ve zpracování reklamačního řízení je způsobeno enormním počtem přijatých reklamací. Dalším limitujícím faktorem při vyřízení požadavků ve lhůtách je i nezbytná součinnost provozovatelů distribučních soustav.

Sídlo společnosti


Europe Easy Energy a.s.
28. října 767/12, Nové Město
110 00 Praha 1

Kontakt
E-mail: info@3-e.cz
Telefon: 226 256 079
Číslo datové schránky: 5z6efj5
IČ: 28603001
DIČ: CZ28603001

Bankovní spojení
5482321001/5500 (Raiffeisen BANK)

Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15893

Ceníky produktů najdete zde a všeobecné obchodní podmínky zde.